Om oss 

Pastor paret i Moria


Sammen med min kone Eva har jeg stått i tjeneste siden ungdommen av. Froland Misjonskirke har vært min hjemme menighet siden jeg var liten gutt.  I 2006 begynte jeg å reise som evangelist til Afrika og Asia. Etterhvert begynte jeg også å forkynne i flere land i Europa. Misjons organisasjonen Himmelpartner ble til og vokser stadig år for år.  9 september 2019 innsatte min pastor, Vidar Rød i Froland Misjonskirke, meg som pastor i Menigheten Moria. 2020 er året da Himmelpartner starter bibelskole. Moria huser både Himmelpartner sine konferanser og bibelskole. Moria er vår base for videre arbeid i Norge. 

Vår historie

2018

2019

2020

2017

Gud begynner å tale gjennom drømmer, hørbar røst og profetier om at det blir en skifte i min tjeneste. Evangelist tjenesten skal ikke avsluttes, men vokse. Snart er det tid for å tre inn i pastor tjenesten.

Gud talte i 2015: Året 2016 er året av begynnelse. 2017 er gjennombruddets år. I 2018 vil et helt nytt nivå være etablert. Høsten 2018 startet vi møter på Strand Hotell Fevik. Oppstarten til menighet var begynt.

09.09.19 kl 19.00. Menigheten Moria er plantet. Dato ble gitt av Gud tidligere på året. Tallet 9 er det profetiske tallet for fruktbarhet og innhøsting. 42 skrev seg inn som medlemmer.

Medlemmsantallet er nå 70 med 100 medlemmer som mål innen året er omme. Vi opplever vind i seilene og stadig nye mennesker kommer til menigheten. 

Vi har som fokus at alle fem tjenestegavene skal være til stede i vår menighet. 


"Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv." 

                                                                                          Efeserne 2, 19-20


Moria er en apostolisk menighet som har knyttet sterke profetiske tjenester til seg. Det pastorale og evangeliske sammen med undervisning skal være det som preger menigheten.